ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI JURILOVCA
 
Str. 1 Mai, nr.2, localitatea Jurilovca, judet Tulcea; tel: 0240563797; fax: 0240563799; e-mail: primariajurilovca@yahoo.com       

>>> Funcţionarii din cadrul Primăriei JURILOVCA

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  

Primar: ION EUGEN
Viceprimar: TELEUCĂ GALINA
Secretar: SILAI VIOLETA-GEORGIANA

Consiliul Local al Comunei JURILOVCA

Funcţionarii din cadrul Primăriei Comunei JURILOVCA

Nr Nume Prenume Funcţia Funcţionar Public Compartiment /Serviciu
1 Zenovei V Gentilia nu consilier al primarului
2 Alistarh Liudmila Carmen Inspector superior da contabilitate
3 Borcea Iuliana inspector asistent da contabilitate impozite si taxe
4 Damian Daniela Inspector asistent da contabilitate impozite si taxe
5 Nitu Mihaela Inspector asistent da contabilitate impozite si taxe
6 Timofei Ana Referent superior da contabilitate impozite si taxe
7 Nitu A Adriana referent superior da cultura bibiolteca
8 Toma A Gabriel sofer nu deservire
9 Iovescu Ion sofer nu Deservire
10 Stefan Agafia Guard I nu Deservire
11 Bobe Ion Muncitor III nu Gospodarie comunala
12 Heremciuc Alexandru Muncitor III nu Gospodarie comunala
13 Luca Vasile Muncitor III nu Gospodarie comunala
14 Maxim Stefan Muncitor I nu Gospodarie comunala
15 Mocanu Afanase Muncitor I nu Gospodarie comunala
16 Romanov Mihail Muncitor II nu Gospodarie comunala
17 Xenofont Catalina Referent I A nu Gospodarie comunala
18 Zainea Gheorghe Muncitor II nu Gospodarie comunala
19 Silai Violeta-Georgiana consilier juridic da juridic
20 Alistarh Valentina Inspector asistent da registratura
21 Fomici Luiza Inspector superior da Registrul agricol
22 Ghincu Clementina-Caty inspector principal da Registrul agricol
23 Cozma Catalin referent principal da Reteaua electronica a comunitatii locale
24 Halca Emilia Inspector superior da Stare civila
25 Tudorache Iuliana Inspector asistent da URBANISM


Din totalul de 13 funcţionari publici:
11 au studii superioare;
4 au absolvit cursuri de specialitate în domeniul în care activează;

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Jurilovca - Toate drepturile rezervate