ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI JURILOVCA
 
Str. 1 Mai, nr.2, localitatea Jurilovca, judet Tulcea; tel: 0240563797; fax: 0240563799; e-mail: primariajurilovca@yahoo.com       

harta site: Descriere >>> Social Cultural

  Social Cultural Tradiţii locale Relief, Climă, Faună  

 

Aspecte sociale şi culturale din Comuna Jurilovca       

   Locuitorii sunt preponderent ruşi lipoveni, comuna Jurilovca fiind una din localităţile cu cei mai mulţi etnici lipoveni din România, care păstrează încă tradiţiile şi portul popular. Din punct de vedere demografic comuna Jurilovca se confruntă cu aceeaşi situaţie care afectează întreg judeţul Tulcea, de deficit demografic. Dintre problemele sociale cele mai acute cu care se confruntă comuna Jurilovca în prezent, acestea sunt nivelul de trai scăzut şi migraţia forţei de muncă majoritar tinere. La nivelul anului 2010 populaţia era de 4734 locuitori. Nivelul de pregătire al populaţiei este scăzut, ponderea cea mai mare având-o persoanele care au pregătire elementară, urmând apoi persoanele cu studii liceale şi cu studii universitare în proporţie mică. 

   Imposibilitatea comunei de a asigura o şcolarizare a populaţiei tinere la un nivel mai ridicat şi cât mai apropiat de posibilităţile şi cerinţele socio-economice duce la deplasarea tot mai mare spre şcolile din mediul urban a populaţiei tinere, implicit la accentuarea fenomenului îmbătrânirii populaţiei. Slaba pregătire educaţională la nivelul comunităţii este completată şi de o slabă calificare a forţei de muncă existente. Un aspect pozitiv important în viaţa economico-socială îl reprezintă însă faptul că Primăria a iniţiat în trecut proiecte de colaborare cu AJOFM Tulcea pentru calificarea forţei de muncă pe sectoarele de legumicultură, apicultură şi piscicultură. Sărăcia rămâne problema socială cea mai acută în comuna Jurilovca. In prezent Primăria asigură servicii de asistenţă socială pentru un număr de 23 de beneficiari.


casa lipoveneasca - Jurilovca


p1-  admin, 28-03-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Jurilovca - Toate drepturile rezervate