ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI JURILOVCA
 
Str. 1 Mai, nr.2, localitatea Jurilovca, judet Tulcea; tel: 0240563797; fax: 0240563799; e-mail: primariajurilovca@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Anunţuri Şedinţe Publice

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Jurilovca: Anunţuri Şedinţe Publice

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 DISP0ZITlA Nr. 87 privind convocarea Consiliului Local al comunei Jurilovca, Judelul Tuleea, in sedinta ordinara pentru 30 mai 2013, orele 14:00 2013 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136934280024-05-2013
2 DISP0ZITIA Nr. 100 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 26 iunie 2013, orele 14,00 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137167560020-06-2013
3 DISP0ZITIA Nr. 117 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 30 iulie 2013, orele 14,00 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137469960025-07-2013
4 DISP0ZITIA Nr. 130 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 14 august 2013, orele 9,00 2013 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137599560009-08-2013
5 DISP0ZITIA Nr. 139 privind convocarea Consiliului Local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta extraordinara pentru 6 septembrie 2013, orele 12,00 2013 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137824200004-09-2013
6 DISP0ZIT A Nr.144 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta extraordinara pentru 25 septembrie 2013, ora 9:00 2013 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137997000024-09-2013
7 DISP0ZITIA Nr. 155 privind convocarea Consiliului local al comunei lurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 21 octombrie 201, orele 9,00 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138204360018-10-2013
8 DISPOZITIA Nr.158 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta extraordinara pentru 30 octombrie 2013, ora 9.00 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138291120028-10-2013
9 DISP0ZITIA Nr.166 privind convocarea Consiliului local al camunei Jurilovca, Judetul Tulcea. in sedinta ordinara pentru 25 noiembrie 2013, orele 10:00 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138489840020-11-2013
10 DISP0ZITIA Nr. 181 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 19 decembrie 2013, orele 10,00 2013 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138688560013-12-2013
11 DIS P 0 Z I T I A Nr. 18 privind covocarea Consiliului local al Comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 30 ianuarie 2014, orele 14,00 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139068720026-01-2014
12 DISP0ZITlA Nr.55 privind convocarea Consiliului Local al comunei Jurilovca, Judetul Tuleea, in sedinta ordinara pentru 26 martie 2014, orele 14:00 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139535280021-03-2014
13 DISPOZITIA Nr.76 privind convoearea Consiliului local al Comunei Jurilovea, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 26 aprilie 2014, orele 10,00 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139837320025-04-2014
14 DIS P 0 Z I T I A Nr.98 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 29 mai 2014, orele 10,00 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140105160026-05-2014
15 DISP0ZITIA Nr.116 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 16 iunie 2014, orele 10,00 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140260680013-06-2014
16 D / S P 0 Z / r / A Nr. 124 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta extraordinara pentru 25 iunie 20/4, ora 10,00 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140321160020-06-2014
17 DISP0ZITIA Nr.142 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 14 iulie 2014, orele 10,00 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140493960010-07-2014
18 Convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, judetul Tulcea pe data de 14.08.2014 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140761800010-08-2014
19 DISP0ZITIA Nr.194 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 30 septembrie 2014, orele 10:00 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141159240025-09-2014
20 D I S P 0 Z I TI A Nr, 223 privind convocarea Consiliului Local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 30 octombrie 2014, orele 10,00 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141444720028-10-2014
21 Dispozitia Nr. 24 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, judelul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 29 ianuarie 2015, orele 10,00 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142230960027-01-2015
22 Dispozitia Nr. 33 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 12 februarie 2015, orele 10,00 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142317360006-02-2015
23 DlSPOZlTIA Nr. 74 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judelul Tulcea, in sedinta de indata pentru 6 martie 2015, orefe 11,00 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142550640005-03-2015
24 DISPOZITIA Nr.85 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 23 martie 2015, orele 9,00 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
25 DISPOZITIA Nr.115 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 30 aprilie 2015, orele 9,00 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142982280024-04-2015
26 DISP0ZITIA Nr.143 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judelul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 29 mai 2015, orele 11,00 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143258760026-05-2015
27 Convocarea CONSILlULUI LOCAL AL COMUNEI JURILOVCA, judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 26 iulie 2015, orele 10:00 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143526600026-06-2015
28 Dispozitia Nr. 245 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 25 august 2015, ora 9,00 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
29 DISPOZITIA Nr.301 .. privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Juderul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 26 octombrie 2015, orele 10,00 2015 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144546120022-10-2015
30 Convocarea CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI JURILOVCA, judetul Tulcea, in sedinta 25 noiembrie, orele 10,00 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144822960023-11-2015
31 D I S P 0 Z I T I A Nr. 18 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta pentru 29 ianuarie 2016, orele 10,00 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145358640024-01-2016
32 DIS P 0 Z I T I A Nr.71 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta pentru 22 aprilie 2016, orele 10,00 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146109960020-04-2016
33 DISPOZITIA Nr 14 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta pentru 27 iulie 2016, orele 10,00 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146904840021-07-2016
34 D I S P O Z I TI A Nr 40 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judelul Tulcea, in sedinta de indata pentru 8 septembrie 2076,orele 11,00 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147319560007-09-2016
35 DISPOZITIA Nr. 46 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tuicea, In sedinta pentru 28 septembrie 2016, orele 10,00 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147457800023-09-2016
36 Dispotitia nr.106 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, in sedinta pentru 18 noiernbrie 2016, orele 10,00 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147881520011-11-2016
37 Convocarea CONSILIULUI LOCALAL COMUNEI JURILOVCA, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara pentru data de 09.01.2017, orele 10 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148356720005-01-2017
38 DISPOZITIA Nr 10 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judeful Tulcea, in sedinta pentru 31.01.2017, orele 10,00 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148564080029-01-2017
39 D I S P 0 Z I T I A Nr.50 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 28-02-2017, ora 10 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148780080023-02-2017
40 DISP0ZITIA Nr_84 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 31 martie 2014, orele 10,00 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149056200027-03-2017
41 DISP0ZITIA Nr_101 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 28aprilie 2017, orele 10,00 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149306760025-04-2017
42 DISP0ZITIA Nr_128 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta de indata pentru 14 - 06- 2017, orele 9,00 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149730120013-06-2017
43 DISP0ZITIA Nr_156 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta pentru 13 iulie 2017 ora 9:00 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149963400010-07-2017
44 DISP0ZITIA Nr_175 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta extraordinara pentru 31 iulie 2017 ora 9:00 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150110280027-07-2017
45 DISP0ZITIA Nr_296 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta extraordinara pentru 26 octombrie 2017 ora 10:00 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150844680020-10-2017
46 DISP0ZITIA Nr_318 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 29 noiembrie 2017 ora 10:00 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151147440024-11-2017
47 DISP0ZITIA Nr_326 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 12 decembrie 2017 ora 10:00 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151259760007-12-2017
48 DISP0ZITIA Nr_4 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 18 ianuarie 2018 ora 10:00 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151562160011-01-2018
49 DISP0ZITIA Nr_18 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 20 februarie 2018 ora 10:00 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151855920014-02-2018
50 DISP0ZITIA Nr_47 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 30 martie 2018 ora 10:00 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152175600023-03-2018
51 DISP0ZITIA Nr_59 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 24 aprilie 2018 ora 10:00 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152408520019-04-2018
52 DISP0ZITIA Nr_74 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 30 mai 2018 ora 10:00 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152710920024-05-2018
53 DISP0ZITIA Nr_84 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta extraordinara pentru 21 iunie 2018 ora 10:00 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152901000015-06-2018
54 DISP0ZITIA Nr_211 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 29 noiembrie 2018 ora 10:00 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154283760022-11-2018
55 DISP0ZITIA Nr_225 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta de îndată pentru 18 decembrie 2018 ora 12:00 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154499760017-12-2018
56 DISP0ZITIA Nr_75 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinară pentru 29 martie 2019 ora 10:00 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155320560022-03-2019
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Jurilovca - Toate drepturile rezervate