ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI JURILOVCA
 
Str. 1 Mai, nr.2, localitatea Jurilovca, judet Tulcea; tel: 0240563797; fax: 0240563799; e-mail: primariajurilovca@yahoo.com       

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Primarul Comunei JURILOVCA, dl ION EUGEN


foto_id:
ION EUGEN, 40 de ani


Profesia de baza: Antreprenor
Nivelul studiilor: Liceu 10 clase
(Scoala complementara Jurilovca)


Formaţiunea politică: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
Primar, la al 2-lea mandat

 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

Lista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primariei comunei Jurilovca, precum şi drepturile salariale stabilite conform Legii Nr. 153/2017
>>> martie 2018
>>> iulie 2017


 
   Consiliul Judeţean Tulcea, în parteneriat cu 15 unităţi administrativ-teritoriale, respectiv: Chilia Veche, Ceamurlia de Jos, Jurilovca, Somova, Isaccea, Luncaviţa, Grindu, Văcăreni, Sulina, Jijila, Măcin, Smârdan, Greci, Carcaliu, Turcoaia implementeaza proiectul: "Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payments şi e-guvernare precum şi a asigurării conexiunilor la broadband", SMIS 48426

www.fonduri-ue.ro


Publicate recent:

Anunţuri achiziţie

  • 10-10-2018 - Solicitare oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică - Servicii de catering;

  • 12-11-2018 - Invitatie de participare servicii de catering Beneficiar proiect POCU;

  • 12-11-2018 - Anunţ şi documentaţie atribuire achiziţie servicii catering - partener 3 - SC INTACT SERV SRL;

Anunţuri evenimente locale

  • 05-09-2018 - Anunţ - Comisia comunală pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor;

Anunţuri planuri urbanistice

  • 06-09-2018 - ANUNŢ privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 4, 5 şi 6;

  • 25-05-2018 - ANUNŢ INFORMARE PUBLICĂ - CONSULTARE ASUPRA ELABORARII PROPUNERILOR PENTRU PLAN URBANISTIC ZONAL;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 09-04-2017 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Proiect de buget

  • 10-03-2017 - Proiect de buget;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 15-12-2016 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Registrul datoriei publice

  • 20-05-2016 - Datorie publică;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 31-05-2017 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 04-03-2017 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 05-05-2018 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 29-03-2017 - Plăţi restante;

aici anunturi in arhiva >>>

  Legea 17/2014 (Vânzare teren extravilan) - norme, acte necesare, publicaţii

Anunţuri vânzări terenuri

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ privind procedura simplificată proprie pentrtu achiziţia de servicii sociale şi alte servicii specifice prevăzute în anexa 2 din Legea 98-2016       

fisiere disponibile:
  |-__procedura_operationala_achizitie_servicii.pdf


p119-  portal admin, 05-05-2018   
 

Anunţ - solicitare oferte - atribuire contract - Evenimente de informare pentru grupul tinta : 3 evenimente       Va invitam sa participati cu oferta dumneavoastra la procedura proprie simplificata pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: “Evenimente de informare pentru grupul tinta : 3 evenimente” organizata de comuna Jurilovca.

fisiere disponibile:
  |-__007-008_Formulare.pdf
  |-003_ANUNT de PARTICIPARE Seminarii 1.pdf
  |-004_Caiet de sarcini pentru organizarea de evenimente C1 .pdf
  |-005_FISA-DE-DATE__3 evenimente.pdf


p129-  portal admin, 20-06-2018   
 

Anunţ - solicitare oferte - atribuire contract - Campanii de constientizare privind beneficiile educatiei : 6 evenimente       Va invitam sa participati cu oferta dumneavoastra la procedura proprie simplificata pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: “Campanii de constientizare privind beneficiile educatiei : 6 evenimente” organizata de comuna Jurilovca.

fisiere disponibile:
  |-003_ANUNT de PARTICIPARE 6 evenimente.pdf
  |-004_Caiet de sarcini pentru organizarea de evenimente C2 _.pdf
  |-005_FISA-DE-DATE__6 evenimente.pdf
  |-__007_FORMULARE- 6 evenimente.pdf


p130-  portal admin, 21-06-2018   
 

Anunţ şi documentaţie atribuire achiziţie servicii catering - partener 3 - SC INTACT SERV SRL       

fisiere disponibile:
  |-anunt participare.pdf
  |-documentatie atribuire.pdf


p131-  portal admin, 12-11-2018   
 

Invitatie de participare servicii de catering Beneficiar proiect POCU       

fisiere disponibile:
  |-Invitatie de participare servicii de catering Beneficiar proiect POCU.pdf


p132-  portal admin, 12-11-2018   
 

Solicitare oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică - Servicii de catering       

fisiere disponibile:
  |-Documentatie_achizitie_servicii_catering-ACOR.pdf


p133-  portal admin, 10-10-2018   
 

Anunţ - Comisia comunală pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor       

fisiere disponibile:
  |-anunt - stabilirea drepturilor de proprietate privata.pdf


p456-  portal admin, 05-09-2018   
 

ANUNŢ INFORMARE PUBLICĂ - CONSULTARE ASUPRA ELABORARII PROPUNERILOR PENTRU PLAN URBANISTIC ZONAL       Denumire: P.U.Z CONSTRUlRE AGROPENSIUNE. Solicitatnt: Dobrea Vanghele PFA

fisiere disponibile:
  |-anunt_puz_25-05-2018.pdf


p75-  portal admin, 25-05-2018   
 

ANUNŢ privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 4, 5 şi 6       

fisiere disponibile:
  |-anunt afisare publica documente cadastru.pdf


p83-  portal admin, 06-09-2018    

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Jurilovca - Toate drepturile rezervate