Primaria

Comuna Jurilovca

JURILOVCA

Judetul Tulcea

Comuna Jurilovca

Informatii utile

🚫 Arderea frunzelor și a resturilor vegetale uscate este o activitate interzisă – ne reamintește Garda de Mediu.
 
🍂 Arderea resturilor uscate afectează calitatea aerului, degradează stratul fertil de sol și are consecințe asupra sănătății oamenilor. În timpul arderii vegetației uscate, în atmosferă se elimină substanțe toxice care dăunează sănătății celor ce locuiesc în preajmă. 
 
🔥Nu în ultimul rând, în spațiile deschise unde se ard iarba uscată și frunzele apar riscuri mari de incendii de vegetație care se pot extinde cu ușurință spre zone locuite, producând daune semnificative.
Stare Civila

Divorţul pe cale administrativă

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face înscris, se depuneşi se semnează personal de cătreambiisoţi, în faţao fiţerului de stare civilă de la primăria care are înpăstrareactul de căsătorie sauperazacăreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.

Încererea de divorţfiecaredintresoţideclarăpepropriarăspunderecăeste de acord cu desfacerea căsătoriei; nu are copii minori cu celalal tsoţ, născuţi din căsătoriesauadoptaţisau din afaracăsătorieilor; nu este pus sub interdicţie; nu a maisolicitataltorautorităţidesfacereacăsătoriei.

Acte necesare:

– certificatul de căsătorieîn original şifotocopii;
– certificatele de naştereîn original şifotocopii;
– documentele cu care se face dovadaidentităţiiîn original şifotocopii;
– taxa pentru divorţ este de 556 lei şi se poate  achita la casieria Primăriei comunei Jurilovca 


Încazulcetăţenilorstrăini, certificatele de naşteretrebuiesăîndeplineascăcerinţele de legalitateprezăvuteînconvenţiileinternaţionaleşitratateleîncheiateîntreRomâniaşistateleaicărorcetăţenisunt.

Ofiţerul de stare civilăacordăsoţiloruntermen de 30 de zilecalendaristice, calculate de la data depuneriicererii, pentrueventualaretragere a acesteia.

La expirareatermenului de 30 de zilecalendaristice, ofiţerul de stare civilădelegatverificădacăsoţiistăruiesădivorţezeşidacă, înacestsens, consimţământulloreste liber şineviciat, solicitândsoţilor o declaraţie.

Dacăsoţiinu se prezintăîmpreunădupăexpirareatermenului de 30 de zile, ofiţerul de stare civilăîntocmeşteunreferat, aprobat de primar, prin care dosarul de divorţ se clasează.

Înaceleaşicondiţiiofiţerul de stare civilăclaseazădosaruldacăambiisoţisaunumaiunuldintreaceştiaînţeleg/înţelegesărenunţe la divorţ, dacăînainte de finalizareaprocedurii de divorţ, unuldintresoţieste pus sub interdicţie, dacăintervinenaştereaunuicopilsaudacăunuldintresoţi a decedat, căsătoriaîncetândprindeces.

Înipotezaîn care soţiistăruiesădivorţeze, ofiţerul de stare civilăconstatădesfacereacăsătorieiprinacordulsoţilorşielibereazăcertificatul de divorţ care va fi înmânatfoştilorsoţiîntr-un termen de maxim 5 zilelucrătoare.

Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.