Primaria

Comuna Jurilovca

JURILOVCA

Judetul Tulcea

Comuna Jurilovca

Informatii utile

🚫 Arderea frunzelor și a resturilor vegetale uscate este o activitate interzisă – ne reamintește Garda de Mediu.
 
🍂 Arderea resturilor uscate afectează calitatea aerului, degradează stratul fertil de sol și are consecințe asupra sănătății oamenilor. În timpul arderii vegetației uscate, în atmosferă se elimină substanțe toxice care dăunează sănătății celor ce locuiesc în preajmă. 
 
🔥Nu în ultimul rând, în spațiile deschise unde se ard iarba uscată și frunzele apar riscuri mari de incendii de vegetație care se pot extinde cu ușurință spre zone locuite, producând daune semnificative.
Economie

Agricultura

Agricultura, creşterea animalelor, prelucrarea laptelui, turism şi agroturism

Agricultura

Comuna Jurilovca este o aşezare marginală, de la contactul cu podişul dobrogean, deținând terenuri agricole fertile pentru diverse culturi.Dezvoltarea comunei Jurilovca din punct de vedere economic se bazează şi pe sectorul agricol, care înregistrează un trend pozitiv în ultimii ani precum și pe beneficiile pe care le pot genera noile investiţii ce s-au atras în comună. În localitatea Jurilovca activitatea de agricultura se realizează pe suprafețele de teren aflate în posesia persoanelor fizice împroprietărite în baza legilor fondului funciar. Suprafețele de teren sunt lucrate în forme asociative și în mod individual.
În acest moment întreaga suprafață agricolă din extravilanul Comunei Jurilovca este cultivată, terenurile fiind arendate de către proprietari către societățile cu profil agricol. În ceea ce privește gospodăriile, locuitorii din comună practivă o agricultură de subzistență, pentru consum propriu, cultivând grădini cu legume, viță de vie sau pomi fructiferi.

Cresterea animalelor

În Comuna Jurilovca există în acest moment două asociații de crescători de animale:

Drăgaica (Sălcioara) și Jurba (Jurilovca). Bovinele, ovinele, caprinele sunt crescute în special pentru producţia de lactate dar şi pentru carne. Ca o extensie a acestei activități, creşterea vacilor

sălbatice pentru piei şi carne pe insulele lacurilor Razim şi Goloviţa reprezintă o altă activitate care valorifică specificul geografic al zonei.

În acest context, la nivel local se evidențiază necesitatea înființării cel puțin a unui abator de capacitate mică – o unitate cu spații și dotări adecvate în care să se desfășoare activități pentru recepția, cazarea și tăierea unui număr redus de animale, precum și pentru livrarea produselor comestibile și necomestibile rezultate. Zootehnia ar putea fi un sector cu premise de dezvoltare, comuna dispunând de resurse semnificative.

Apicultura

O ocupaţie mai recentă la nivelul comunei Jurilovca este apicultura, 95% dintre cei implicați în acest domeniu de activitate locuind în localitatea Sălcioara. În comunitate activează aproximativ 100 de apicultori, majoritatea persoane fizice autorizate, însumând un număr total de aproximativ 10.000 de familii de albine, cu o producție totală de miere de 400 de tone / an la nivelul comunei.
Cea mai mare parte a apicultorilor sunt membri în Asociația Crescătorilor de Albine din Tucea. Un procent semnificativ din cantitatea de miere produsă în Jurilovca (rapiță, salcâm, tei,
floarea soarelui, coriandru) este predată către centrul de colectare din Ciucurova, de unde este ulterior direcționată către piețele străine (în special Germania), ca produs ecologic.
Prețul de predare al mierii este totuși extrem de fluctuant de la an la an și este cel mai redus în anii cu producție crescută, aspect ce nu permite producătorilor locali să își valorifice mierea
direct proporțional cu producția obținută. Pentru o valorificare superioară a produselor apicole, ar fi necesară înființarea unei piețe apicole la nivel local sau crearea unui centru de colectare a mierii care să contribuie la echilibrarea prețurilor pe piața produselor apicole.

Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.