Primaria

Comuna Jurilovca

JURILOVCA

Judetul Tulcea

Comuna Jurilovca

Informatii utile

🚫 Arderea frunzelor și a resturilor vegetale uscate este o activitate interzisă – ne reamintește Garda de Mediu.
 
🍂 Arderea resturilor uscate afectează calitatea aerului, degradează stratul fertil de sol și are consecințe asupra sănătății oamenilor. În timpul arderii vegetației uscate, în atmosferă se elimină substanțe toxice care dăunează sănătății celor ce locuiesc în preajmă. 
 
🔥Nu în ultimul rând, în spațiile deschise unde se ard iarba uscată și frunzele apar riscuri mari de incendii de vegetație care se pot extinde cu ușurință spre zone locuite, producând daune semnificative.
Stare Civila

Eliberarea altor certificate de stare civilă și extrase multilingve de stare civilă

 1. Solicitare certificate de stare civilă

  Alte certificate de stare civilă se pot elibera în caz de pierdere, furt sau distrugere. Se mai pot elibera şi în cazul deteriorării acestora sau dacă au fost greşit completate.

  Certificate de naştere şi de căsătorie, se eliberează la cererea titularilorsau reprezentanților legali, certificate de decesse eliberează la cererea membrilor familiei, făcând dovada gradului de rudenie sau a altor persoane care justifică un interes (copii ale certificatelor de stare civilă – naştere, căsătorie, contract-vânzare cumpărare, testament).

  Cererile pentru eliberarea altor certificate de stare civilă se pot depune personal, sau de către reprezentanții legali, de o altă persoană împuternicită cu procură specială, autentificată la un notar public, precum și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare.

  Acte necesare:

  – actul de identitate al titularului actului/reprezentant legal/persoană împuternicită/avocat în original şi fotocopie;
  – dacă este posibil, o copie a certificatului de stare civilă pierdut, distrus sau furat.

  Certificate de stare civilă greşit întocmite, deteriorate sau retrase din uz, se predau în vederea anulării.

  Atenţie!

  Cetăţenii români care doresc să încheie căsătorii în străinătate şi cărora li se solicită prezentarea unui document eliberat de oficiile de stare civilă, care să ateste faptul că nu sunt căsătoriţi, se pot adresa primăriei care are în păstrare actul de naştere, instituţie care va elibera dovada solicitată.

  2. Solicitare extrase multilingve

  Cererile pentru eliberarea extraselor multilingve de stare civilă necesare în străinătate se pot depune personal, sau de către reprezentanții legali, de o altă persoană împuternicită cu procură specială, autentificată la un notar public, precum și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.